ruriktochkase (rurik1) wrote,
ruriktochkase
rurik1

Волна русского искусства прокатится по всей Швеции. Хипанны и русский авангард начала прошлого века.

Волна русского искусства прокатится по всей Швеции.
Хипанны и русский авангард начала прошлого века.

русский авангард начала прошлого века: Kazimir Malevitjs,  Wassily Kandinsky etc.


Aleksandr Rodtjenko
Utan titel 1924
© Foto: Moderna Museet/Prallan Allsten

Ryskt avantgarde

Ryskt avantgarde

Visioner om en framtid

Visioner om en framtid

Visioner om en framtid
Malmö - 14 september 2013 - 12 januari 2014
För tredje året i rad presenteras en omfattande djupdykning i Moderna Museets samling som tar nästan hela museibyggnaden i besittning. Denna gång riktas blicken mot öst och det banbrytande ryska avantgardet från 1900-talets första hälft. Nyckelverk av Malevich, Kandinsky, Popova, Rodtjenko, Tatlin m fl presenteras tillsammans med bl a rysk affischkonst - de flesta visas nu för första gången i Öresundsregionen.

Under tiden mellan 1905 och 1930-talet präglades Ryssland och senare Sovjetunionen av omvälvande politiska förändringar och en rasande samhällsutveckling, något som också återspeglade sig inom konstens område. Det ryska avantgardet var ingen homogen grupp av konstnärer men de ville alla ge uttryck åt sin samtid. De inspirerades av de senaste trenderna i samtidskonsten i väst, som kubismen och den italienska futurismen, men också av folkkonst och ikonmåleri i öst.

I Ryskt avantgarde – visioner om en framtid belyser 150 verk flera av de viktiga strömningar som växte fram i Ryssland vid den tiden, så som konstruktivism och suprematism. Utställningen visar hur den nya radikala konsten användes som ett ideologiskt verktyg för att skapa en ny värld, men presenterar även de konstnärer som tog avstånd från en konst i samhällets tjänst.

I utställningen finns självklara höjdpunkter som Vladimir Tatlins modell till monument för den Tredje internationalen – ”Tatlins torn” – och Kazimir Malevitjs Svart och vit. Suprematistisk konstruktion – som båda visas i Öresundsregionen för första gången. Mångsidige Aleksandr Rodtjenko har en framträdande roll i utställningen, framförallt hans gärning som centralgestalt i den fotografiska revolutionen. Nyckelverk av bland annat Ljubov Popova, Aleksandra Ekster och Wassily Kandinsky, men även den svenska abstrakta pionjären Hilma af Klint, lyfts fram.

Utöver detta visas många propagandaaffischer, samt avantgardefilmer som den världen över kritikerrosade Sergej Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin och Dziga Vertovs Mannen med filmkameranoch unika sovjetiska tidskrifter som aldrig tidigare visats.

Curator: Iris Müller-Westermann

Utställningen stöds av

Хипанны
"Soviet Hippies: The Psychedelic Underground of 1970s Estonia"
From the left: Vladimir Tatlin, Model for Monument for the 3rd International, 1919–
1920, reconstruction 1968/1976 © Vladimir Tatlin. Photo: Moderna Museet/Albin
Dahlström. Meditation © Private collection
Russian Autumn at Moderna Museet Malmö
Russian Avant-Garde – Visions of a Future
14 September, 2013 – 12 January, 2014
Curator: Iris Müller-Westermann, senior curator, international art, Moderna Museet
Soviet Hippies: The Psychedelic Underground of 1970s Estonia
14 September – 13 October, 2013
Curators: KIWA & Terje Toomistu
The groundbreaking Russian avant-garde and Estonia’s psychedelic hippie
movement. That is what Moderna Museet Malmö is offering this autumn. In an
extensive exhibition the Museum provides an in-depth presentation of the
dynamic period in Russia at the beginning of the 20th century, and its
innovative and radically groundbreaking art. A total of 150 works by seminal
artists such as Tatlin, Rodchenko, Malevich, Popova and Exter will be featured.
Most of these, including the four-metre model of Tatlin’s Tower – have never
before been shown in the Öresund region. A smaller, month-long exhibition
also takes us back to Estonia i the 1970s, where the flower power movement
blossomed behind the iron curtain.
For the third year running, we are diving deep into the Moderna Museet collection for an
extensive presentation. This time, our focus is on our eastern neighbours and the
Russian avant-garde. Between 1905 and the 1930s, Russia and the Soviet Union
experienced radical political change and furious social development, and this was also
reflected in the field of art. The Russian avant-garde was far from a homogeneous artist
group, but they all shared a desire to express their era. They were inspired by the latest
trends in Western contemporary art, such as cubism and Italian futurism, but also by
Eastern folk art and icon painting.
In Russian Avant-Garde – Visions of a Future, 150 works highlight several of the main
tendencies that emerged in Russia at the time, such as constructivism and suprematism.The exhibition demonstrates how the new radical art was used as an ideological tool to
create a new world, but it also presents artists who were opposed to art in the service of
the state.
Naturally, highlights such as Vladimir Tatlin’s model for a monument for the Third
International, “Tatlin’s Tower”, will be featured, along with Kazimir Malevich’s Black and
White. Suprematist Composition – both of which are being shown in the Öresund region
for the first time. The multi-talented Alexander Rodchenko is highlighted in the
exhibition, especially for his work in revolutionising the art of photography. Key works
by Lyubov Popova, Alexandra Exter and Wassily Kandinsky, and, above all, by the
Swedish pioneer of abstract art Hilma af Klint, will also be shown.
The exhibition also includes many propaganda posters, and avant-garde films such as
the critically acclaimed Battleship Potemkin by Sergey Eisenstein and Dziga Vertov’s Man
with a Movie Camera, and a unique portfolio of Soviet periodicals that have never before
been shown.
“An interesting aspect of this era is that gender equality was promoted, since women
were now workers who were vital to the welfare of the Soviet people. Unlike the art
metropolises of Paris and Berlin, there were many women artists in the Russian avantgarde, and they were on equal terms with their male colleagues,” says the exhibition
curator Iris Müller-Westermann.
Alongside Russian Avant-Garde - Visions of a Future, the museum is also opening a
smaller presentation documenting and analysing the psychedelic hippie movement in
Estonia during the Soviet era. Western flower power also had an impact on the other
side of the iron curtain. In Estonia, a culture of resistance developed among a
generation of Soviet flower children who liberated themselves from the official ideology
through rock music, love, pacifism and fashions that were considered unacceptable to
many Soviet citizens.
Sponsored by: E.ON
Russian Avant-Garde – Visions of a Future
Soviet Hippies: The Psychedelic Underground of 1970s Estonia

Subscribe
promo rurik1 april 15, 2013 13:52 441
Buy for 100 tokens
Песня запрещённая ПОЛИТИЧЕСКОЙ(!) цензурой порвала Британский чарт! слушайте и смотрите ЗДЕСь! Итак внимание, это ролик который прорвался в ТОП британских чартов В данном ролике нет НИ СЛОВА ругани, никакого мата. Вообще ничего НЕ цензурного НЕТ! Но тем не менее данный ролик был ЗАПРЕЩЁН к…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments