ruriktochkase (rurik1) wrote,
ruriktochkase
rurik1

svt1: американские агенты виновны в смерти работников ООН из Швеции и Норвегии.

 

ШВЕЦИЯ В ШОКЕ !
http://www.svt.se/nyheter/sverige/usa-bidrog-till-fn-svenskens-dod

UPTD: Появилась возможность выложить Оригинал видео Шведского Гос. ТВнапрямую в ЖЖ


svt1: американские агенты направляли толпу на убийство  работников ООН из Швеции и Норвегии. источник:Швед.Гос.ТВ канал1(SVT1). Первая новость в программе актуэлт (т.е. как "время" в СССР)


BREAKING NEWS!!!!! According to swedish national television, first chanal, SVT1 American agents were leading an angry mobb towards Swedish and Norwegian UN workes. Due to this action by the american agents Swedish and Norwegian UN workers were killed ! It seems that this information does not get out on CNN or BBC or any other main English speaking channel. It is almost as if it was blocked. If it's possible, IT IS URGENT TO REPRINT THIS INFORMATION IN ENGLISH. The link to the video on Swedish first channel is in the post (click on the link above)

Сам погибай а товарища выручай - по американски?Секретные документы попавшие в распоряжение журналистов чётко показывают,
толпа убившая работников ООН из Швеции и Норвегии направлялась американскими агентами.
Швеция, которая одной из первых согласилась помогать США в Афганистане - в ШОКЕ!
Очевидно, что нордических работников OOH - подставили США.
Несмотря на то что многие страны проамериканскoй коалиции уже вышли из Афганистанa,
нордические служащие продолжают участвовать в операциях в, и вокруг Mазар-и-шариф.
Одной из причин по которой нордические войска продолжали оставатся в Афганистане,
это широкое даверие войскам США со стороны нордических стран.
Но как оказалось согласно секретным документам расследования проведённого шведским(!) МИД-ом "американские интересы для американцев всегда на первом месте", что в данном конкретном случае означало что оказавшись в ситуации когда был риск столкновения хорошо вооружённой и обученной охраны американского консульства с толпой - американцы предпочли направить толпу при помощи своих агентов в направлении офиса ОНН, где работали безоружные работники Швеции и Норвегии..Внимание! этот изначальный текст SVT выкладывается специально в качестве подтверждения. Т.е. ничего нового там нет, просто специально для тех кто хочет убедится о в том что такой текст действительно есть. Соотв. т.к. лишь для части читателей, сомневающихся - то мелко. Увеличить можете или в браузере или перекопировав в ворд.
”USA bidrog till FN-svenskens död”

Hemliga dokument visar Sju personer dödades när FN-kontoret i Mazar-i-Sharif attackerades i april i fjol. Hemliga dokument som SVT tagit del av visar nu att folkmassan styrdes om av säkerhetspersonal från det amerikanska konsulatet - som var demonstranternas ursprungliga mål. Publicerad 4 september 2012 - 19:39 – Uppdaterad 4 september 2012 - 23:47 Den svenske människorättsjuristen Joakim Dungel och den norska militärrådgivaren Siri Skare var två av de sju FN-anställda som föll offer för den ursinniga folkmassa som stormade FN-kontoret i Mazar-i-Sharif, Afghanistan, den 1 april förra året. I en ny dokumentär kan SVT i samarbete med norska NRK avslöja att demonstranternas ursprungliga mål var det amerikanska konsulatet – men amerikansk säkerhetspersonal pressade arrangörerna av demonstrationen att välja en annan riktning. Det självklara målet blev då i stället det mer oskyddade FN-kontoret. Protester mot koranbränning Tragedin i Mazar-i-Sharif föregicks av flera händelser; i mars 2011 bränner den amerikanske pastorn Terry Jones offentligt en koran i Florida och hävdar att den 11 september borde utses till ”koranbrännardagen” till minne av terrorattacken i New York. Jones koranbränning utlöste snabbt protester på flera håll i Afghanistan. Den 1 april, hålls fredagsbönen i Mazar-i-Sharif, där flera religiösa ledare talar och manar afghanerna till att protestera mot USA. En planerad demonstration som ansökt om tillstånd att marschera mot amerikanska konsulatet påbörjas. ”Död åt Israel!” ”Död åt USA!” skränar folkmassan  som plötsligt byter riktning. I stället för att gå mot amerikanska konsulatet börjar den ursinniga massan att ta sig mot FN-kontoret. Pressades att ändra riktning Personalen på FN-kontoret är helt oförberedda på attacken – när ursinniga människor tar sig över muren, övermannar och skjuter vakterna och norska Siri Skare och sedan knivmördar svenske Joakim Dungel. - Det var väldigt olyckligt att det så kallade säkra rummet som de hade lärt sig att de skulle ta sig till, inte kunde stå emot en attack från marken. Man frågar sig hur han dog, säger Joakims pappa Peo Dungel. SVT kan nu avslöja att USA:s agerande var avgörande vid tragedin. Amerikansk säkerhetspersonal visste att demonstrationen var tänkt att gå mot det amerikanska konsulatet. SVT och NRK har kommit över hemligstämplade dokument från svenska utrikesdepartementet som visar att USA engagerade sina afghanska agenter för att avvärja ett angrepp mot konsulatet.  Arrangörerna av demonstrationen togs bland annat in på ett hemligt möte i blå moskén där de pressades att ändra riktning på marschen. Polisen oförberedda De afghanska FN-vakterna fick order att inte skjuta på demonstranterna och polis grep inte heller in. - Vi var inte förberedda på att de skulle gå mot FN-kontoret. Vi hade placerat ut polismän längs den egentliga rutten. Det här var ingen demonstration, de hade en annan plan. Folk kände sig kränkta och var uppeldade. Om vi så hade dödat hundra av dem hade de trängt sig in i byggnaden . Hade vi skjutit hade vi dödat tusentals. Vi klarade inte att stoppa dem, säger Abdul Rahoof Taj, polischef i Mazar-i-Sharif. I rapporten SVT och NRK tagit del av konstaterar svenska UD överraskande krasst att USA alltid sätter sitt egenintresse först – oavsett konsekvenserna för andra länder. -Det går inte att beskriva, man kommer ju aldrig över det här. Det går inte en dag utan att jag tänker på honom. Jag vet inte om jag har blivit starkare, men min gudstro försvann med detta, eftersom jag tänkte att det inte kunde vara sant en förälder måste förlora sitt barn, säger Ulla Dungel, Joakims mamma

Google translate:"Соединенные Штаты способствовали смерти швед ООН"

Секретные документы показывают, семь человек были убиты, когда офис ООН в Мазари-Шарифе был атакован в апреле прошлого года. Секретные документы SVT знать теперь показывает, что толпа была перенаправлена ​​безопасности должностных лиц из американского консульства - который был первоначальной цели протестующих.Опубликовано 4 Сентябрь 2012 - 19:39 - Обновлен 4 сентября 2012 - 23:47
Шведский адвокат по правам человека Joakim Dungel и Норвежского военного советника Siri Скаре, два из семи сотрудников ООН, которые стали жертвами бешеной толпы штурмовали офис ООН в Мазари-Шариф, Афганистан, 1 апреля прошлого года. В новом документальном фильме может SVT в сотрудничестве с норвежской NRK показывает, что первоначальной целью протестующих было американское консульство - но американские силовики давление организаторов демонстрации, чтобы выбрать другое направление. Очевидная цель, то стал вместо более незащищенными офис ООН. Протесты против сжигания Корана Трагедия в Мазари-Шарифе предшествовало несколько событий, в марте 2011 года сжигания пастор Американский Терри Джонс публично Корана во Флориде и претензии, что 11 сентября должна быть обозначена как "koranbrännardagen" в память о теракте в Нью-Йорке. Джонс Корана вызвало быстрое сжигание протеста в нескольких районах Афганистана. С 1 апреля будет проведена пятничной молитвы в Мазари-Шарифе, где несколько религиозных лидеров говорят и призывают афганцев в знак протеста против Соединенных Штатов. Запланированной демонстрации, которые применяются для получения разрешения на марш на консульство США начинается. "Смерть Израилю", "Смерть США!" Skränar толпа, которая резко меняет направление. Вместо того чтобы идти в консульство США начинается ярость масс, чтобы получить офис ООН. Прессованные, чтобы изменить направление Персонал в офисе ООН полностью готова к атаке - когда бешеная люди воспринимают себя через стену, пересиливает и стрельбы охранников и норвежская Siri Скаре, а затем ножом убийцы шведского Joakim Dungel. - Это было очень жаль, что так называемое безопасное номер, который они узнали, что они могли бы получить, чтобы, не могли противостоять атаке с земли. Можно только гадать, как он умер, говорит Йоаким папа Peo Dungel. SVT может теперь показать, что действия США сыграла решающую роль в трагедии. Американские службы безопасности знали, что демонстрация должна была пойти в американское консульство. SVT и NRK пришло более секретных документов из министерства иностранных дел Швеции показывает, что Соединенные Штаты совершенных афганских агентов, чтобы отразить нападение на консульство. Организаторы демонстрации были в частности, в на тайной встрече на Голубую мечеть, где они были вынуждены изменить направление марша. Полиция неподготовленных Афганские охранники ООН было приказано не стрелять в демонстрантов и полицейских захватили также исключены. - Мы не были готовы к их идти против представительства ООН. Мы были развернуты полицейские по фактическим маршрутом. Это была не демонстрация, у них был другой план. Люди чувствовали, нарушил и был uppeldade. Если бы мы убили сто из них, они ворвались в здание. Если бы мы снимали мы убили тысячи. Мы не остановить их, говорит Абдул Rahoof Taj, начальник полиции в Мазари-Шарифе.В докладе SVT и NRK отметить, министерства иностранных дел Швеции говорит на удивление грубо, что США всегда ставить свои интересы на первое место - независимо от последствий для других стран.-Я не могу описать, вы никогда не будете над этим. Не проходит и дня, чтобы я о нем думаю. Я не знаю, если я получил сильный, но моя вера в Бога исчезла с этим, потому что я полагал, что это не может быть правдой, родитель должен потерять своего ребенка, говорит Улла Dungel, мать Joakim в.
.Subscribe

promo rurik1 april 15, 2013 13:52 441
Buy for 100 tokens
Песня запрещённая ПОЛИТИЧЕСКОЙ(!) цензурой порвала Британский чарт! слушайте и смотрите ЗДЕСь! Итак внимание, это ролик который прорвался в ТОП британских чартов В данном ролике нет НИ СЛОВА ругани, никакого мата. Вообще ничего НЕ цензурного НЕТ! Но тем не менее данный ролик был ЗАПРЕЩЁН к…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 173 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →