ruriktochkase (rurik1) wrote,
ruriktochkase
rurik1

Ökat intresse för rysk litteratur i Stockholm. SWE version.Idag (8 / 4) publicerades en ny bok om Brodsky ”Språket är gud ", av den berömda svenska författaren Bengt Jangfeldt.
Det bör noteras att Bengt Jangfeldt har fått August priset ", det mest prestigefyllda svenska inrikes priset i litteratur. Utöver litteraturkritiker, är Jangfeldts verk erkända även inom vetenskapliga kretsar. (originalet i LJ http://ruriktochkase.livejournal.com/418.html) Därför blev nyheten om publiceringen av Jangfeldts nya bok om Brodsky, en omedelbar sensation i den kulturella Sverige.
Bokens berättelse baseras på Jangfeldts vänskap med Brodsky. Naturligtvis ger detta författaren en unik möjlighet att belysa både välkända, biografiska fakta i Joseph Brodskys liv i ett nytt ljus, och även dela med läsaren nya detaljer av människan och tänkaren Joseph Brodsky inre värld


Bengt Yangfeldt har gett oss en exklusiv intervju angående den nyutkomna boken, som ni kan läsa nedan:

LP: Enligt er åsikt, vad ger Brodsky särskilt aktualitet och relevans idag?
BJ: Bevis på Brodskys storhet är det faktum att han står i offentlighetens ljus, trots att han inte är verksam idag.
Inom den svenska litterära sfären så har de förts en intensiv debatt under den senaste tiden i ämnet. Det har gets ut artiklarna där det har förts fram åsikter att det är dags att äntligen börja ta på allvar dessa moderna poeter, som Joseph Brodsky. källa http://blog.imhonet.ru/author/lechimsja/post/1666800/ Jag anser att detta fenomen kan beskrivas som "sovande klassiker". Poeten dör, intresset svalnar, men till de äkta poeterna återkommer intresset så småningom igen.

LP: Anser ni att det är möjligt att dra vissa paralleller mellan Brodskys identitetssökande, och det sökande efter identitet som många rysktalande befinner sig i idag?

BJ: Hans identitet var utanför religion, utanför nationalitet och etnicitet. Hans identitet var språket. Han dyrkade språket. Efter att ha förlorat sitt hemland, började han att tillbe språket ännu mer. Fråga dig själv: är du ärlig? Agerar du rätt och rättvisst mot medmänniskor? Dessa var de viktigaste frågorna för hans identitet. Hans identitet var den ryska kulturen.


 LP: Bengt Jangfeldt, tycker inte ni att Brodskys syn på religionen kan anses vara ett inlägg i den nuvarande debatten om religionens roll i det moderna samhället och litteraturen?

BJ: Han blev tillfrågad huruvida han är troende, han sa: "Ibland ja, ibland nej." Han hade en känsla av vördnad och bävan inför det okända. Han ville inte definiera den känslan.

 LP: Kan det enligt er mening, Bengt Yangfeld, uppstå skillnader i uppfattningen om boken bland de ryskspråkiga läsarna och de svenska? och i så fall vilka är de?

BJ: Det är en mycket intressant fråga. Jag förbereder just nu den ryska utgåvan, och en del kommer att publiceras i majnumret av ”Zvezda”. Inte allt som är intressant för svenskar, är intressant för ryssar. För den ryska utgåva, ska jag lägga till några bitar. Till exempel är många i Brodskys omgivning okända i väst. Och boken i sin helhet skall skrivas annorlunda för den ryska läsaren. När jag föreläste i Ryssland kom en av åhörarna fram till mig efteråt och sa: "De mest intressanta i ert tal för oss var den biten där ni talade om Sovjetunionen, ett land som är okänt för oss."

Eftersom denna nyhet otvivelaktigt kommer orsaka stort interesse inom den ryskspråkiga diasporan i Sverige, har vi försökt att hitta personer i Sverige som har direkt anknytning till den ryska litteraturen.Katerina Ekström är ordförande i föreningen ”Sputnik”. Sputnik har öppnat ryskt bibliotek i Luleå:

LP: Tror ni att de positiva uttalandena i svensk media angående rysk litteratur, kommer att återspeglas i ökad besöksfrekvens på ert bibliotek?

KE: Ja, naturligtvis, dessa rapporter av positiv karaktär om den ryska litteraturen har en positiv effekt på besöksfrekvensen. Men sådana rapporter påverkar inte bara besöksfrekvensen positivt för biblioteket, utan också inställningen till rysktalande i sin helhet. Men graden av påverkan kommer till stor del bero på via vilka media bevakningen kommer att ske. De flesta här läser lokaltidningar och andra typer av lokal media.

LP: Katerina, anser ni att det är viktigt för oss ryskspråkiga i Sverige att dela med oss av våra kunskaper om rysk litteratur till våra arbetskamrater och vänner?

EK: Givetvis är det mycket viktigt, nyttigt och intressant att dela med oss till svenskar av våra kunskaper om rysk litteratur, eftersom många svenskars kunskap om rysk litteratur är högst begränsad.

LP: Anser ni att nyhetsrapporteringen och bevakningen av Brodsky i media kommer att påverka ungas intresse för modersmålslitteraturen positivt?

EK: All information som populariserar litteratur är viktigt, för tyvärr så är det väldigt få ungdomar som läser. De tillbringar mycket tid ute på Internet. Naturligtvis kan internet användas även till litteraturläsning, men tyvärr är det väldigt få som använder internet just på det sättet.

LP: Katerina anser ni att hemspråkseleverna skall informeras om att en modern rysk författare har erhållit Nobelpriset?

EK: Absolut. Men informationen bör också innehålla en del fakta om hans biografi och verk. Med tanke på att vår barnverksamhet omfattar barn i alla åldrar, så är min uppfattning att det är bäst att starta med informationen om Brodsky i nionde årskursen, eftersom de bäst överensstämmer med ungdomarnas genomsnittliga utveckling.
Leonid Pankratov(c)2010  first published in http://rurik.se/blog/index.html Stockholm, Sweden. 


Tags: 80, brodsky, jangfeldt, leonid pankratov, pankratov, rurik, ruriktochkase, ruriktochkase 80, ruriktochkase80
Subscribe
promo rurik1 april 15, 2013 13:52 441
Buy for 100 tokens
Песня запрещённая ПОЛИТИЧЕСКОЙ(!) цензурой порвала Британский чарт! слушайте и смотрите ЗДЕСь! Итак внимание, это ролик который прорвался в ТОП британских чартов В данном ролике нет НИ СЛОВА ругани, никакого мата. Вообще ничего НЕ цензурного НЕТ! Но тем не менее данный ролик был ЗАПРЕЩЁН к…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 4 comments